Terms Of Use

To English speaking reader.

 1. We welcome comments from people with all kinds of mathematical backgrounds and levels of expertise; my requests are that the discussions are kept constructive, polite, and at least tangentially relevant to the topic at hand. Comments which are spam, self-promoting, off-topic, or otherwise not fulfilling the above requests will be summarily deleted; repeated offenders in this regard may be subject to blocking.
 2. This site has the ability to insert $\LaTeX$ math code into both posts and comments, e.g. $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\pi x^2}dx=1$, math text rended by MathJax. The format for this is $Your-LaTeX-code$.  Note that double dollar signs $$ create $\LaTeX$ displays. Read how to format mathematics? for more details.
 3. Readers are welcome to copy, link to, quote from, or translate reasonable portions of the content of this site (e.g. a single article) into other media, though for items longer than one or two paragraphs, we would appreciate it if a reference or citation to the URL that the content originates from is provided.

Đối với độc giả Việt Nam. 

 1. Chúng tôi có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải
 2. Các tài liệu tại MOlympiad được chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các nội dung có trong tài liệu. Nếu có vấn đề về bản quyền, vui lòng liên hệ để được gỡ bỏ.
 3. Chúng tôi sẽ tiến hành sẽ loại bỏ watermark, link và các quảng cáo được lồng ghép vào nội dung tài liệu. Nhưng sẽ giữ bản quyền và tên của tác giả tài liệu.
 4. Chúng tôi tuyệt đối không đăng tải những bài viết hoặc tài liệu mang tính bôi nhọ hoặc đả kích đến bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào. Bạn đọc sử dụng trang web một cách văn minh, trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, không sử dụng những từ ngữ vô văn hóa hoặc mang tính bôi nhọ, đả kích cá nhân, tổ chức khác trong bình luận của mình 
 5. Trang web này có khả năng hiển thị công thức Toán bằng $\LaTeX$ trong bài viết và bình luận. Đọc hướng dẫn soạn thảo công thức thức Toán để biết thêm chi tiết.

0 Comments:

Recent Articles / Bài Mới

You May Also Like

  Comments / Nhận Xét

  Copyright © MOlympiad | Powered by Blogger About | Contact | $\LaTeX$ | Policy